Doula on synnyttävän äidin tukihenkilö, joka tarjoaa äidille ja hänen perheelleen henkistä ja fyysistä tukea ennen synnytystä, sen aikana ja jälkeen. Doula voi olla äidin apuna ja tukena synnytykseen valmistautumisessa ja käydä jälkeenpäin synnytyskokemusta läpi äidin kanssa. Synnytyksessä doula voi toimia tukihenkilönä yhdessä puolison kanssa tai ilman, tarjoten tukea, apua ja tietoa.

Liekun doulat ovat vapaaehtoisia tukiäitejä, jotka ovat perehtyneet erityisesti aktiiviseen synnytykseen ja pyrkivät tukemaan synnyttäjää ja hänen perhettään heidän omat tarpeensa ja toiveensa huomioon ottaen. Doulan voi varata sähköisen varauslomakkeen kautta. Toimintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Liekun doulapalvelun hinta on 40 € yhdistyksen jäsenille ja 60 € ei-jäsenille. Sopimukseen sisältyy synnytyksessä läsnäolon lisäksi yhteensä n. 34 tapaamiskertaa ennen synnytystä ja sen jälkeen.

 

Miksi ottaa doula mukaan synnytykseen?

Doula on synnyttäjän tukihenkilö. Liekun doulat ovat vapaaehtoisia, koulutettuja vertaistukiäitejä. Doulan tuki on siis vertaistukea, tukea äidiltä äidille.

Doula ei ole terveydenhuollon ammattilainen eikä tee lääketieteellisiä tutkimuksia, arvioita tai toimenpiteitä tai puutu niihin raskauden eikä synnytyksen aikana. Doulan tehtävä on tarjota henkistä ja inhimillistä tukea sekä läsnäoloa. Doula voi esimerkiksi auttaa äitiä synnytyssuunnitelman laatimisessa, kuunnella huolia, pelkoja ja toiveita, rohkaista ja avustaa lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytössä, pitää kädestä tai olla vain läsnä.

Äidin lisäksi myös puoliso sekä synnytykseen osallistuva sairaalahenkilökunta hyötyvät doulan läsnäolosta. Puoliso on itsekin usein jännittynyt uuden perheenjäsenen syntymästä. Doula voi rauhoittaa puolisoa ja ohjata häntä paremmin tukemaan synnyttävää äitiä. Toisin kuin kätilö, jonka synnyttäjä tapaa vasta sairaalaan tullessaan, doula on äidille ennestään tuttu. Doula tuntee äidin, tietää hänen toiveensa ja voi toimia eräänlaisena tulkkina äidin ja kätilön välillä. Kun siirrytään kotoa sairaalaan tai synnytystä hoitava kätilö vaihtuu, doula takaa jatkuvuuden tukemalla äitiä synnytyksen alusta loppuun ja varmistamalla, että kaikki synnyttäjän kohtaamat ihmiset ovat tietoisia hänen toiveistaan.

Tukihenkilön läsnäolon synnytyksessä on todettu vähentävän sektion tai imukuppisynnytyksen riskiä ja kipulääkkeiden tarvetta (Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala, 2012). Jatkuva tuki synnytyksen aikana vaikuttaa positiivisesti äidin synnytyskokemukseen ja synnytyksen kestoon. Doulan läsnäololla on suotuisa vaikutus myös vauvaan: tukihenkilön kanssa synnyttäneiden äitien vauvoilla on huomattu olevan viiden minuutin iässä verrokkeja korkeammat apgar-pisteet. Vaikutuksen on havaittu olevan positiivisin silloin, kun tukihenkilö ei ole sairaalan henkilökuntaa eikä synnyttäjän perheenjäsen.

 

Liekun doulapalvelu

Liekun doulapalveluun kuuluu vähintään 2–3 tapaamista ennen synnytystä ja yksi tapaaminen synnytyksen jälkeen. Ennen synnytystä doula ja äiti saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja keskustella synnytykseen liittyvistä ajatuksista ja toiveista. Jos perhe toivoo doulan osallistuvan synnytykseen, doula sitoutuu olemaan ympärivuorokautisessa valmiudessa kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa siihen saakka, kun vauva on syntynyt. Synnytyksessä mukana olo ei ole välttämätöntä – doula voi olla tukena myös osallistumatta synnytykseen.

Jokaiseen doulasuhteeseen nimetään lisäksi tilanteen mukaan 1–2 varadoulaa, jotka ovat mukana ainakin yhdellä tapaamiskerralla ennen synnytystä. Näin varmistetaan, että synnytyksessä on läsnä tuttu ja turvallinen henkilö, vaikka varsinainen doula ei esimerkiksi sairastumisen takia pääsisi paikalle. Synnytyksen jälkeiseen tapaamiseen osallistuu synnytyksessä mukana ollut doula.

Liekun doulapalvelun hinta on 40 € yhdistyksen jäsenille ja 60 € ei-jäsenille. Doulan voi varata sähköisen varauslomakkeen kautta.

 


Hodnett, E., Gates, S., Hofmeyr, G. & Sakala, C. (2012). Continuous support for women during childbirth (Review). The Cochrane Library.