» Jelli- järjestötietopalvelu
Jelli-järjestötietopalvelusta löytyy myös vapaaehtoistoiminnan sivusto: www.jelli.fi/vapaaehtoistoiminta, jonne on lisätty muiden vapaaehtoistehtävien lisäksi myös Liekun vapaaehtoistehtävät.

Terveys ja sairaus


» Terveyskirjasto
"Luotettavaa tietoa terveydestä, ylläpitäjänä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim."

» Sairaslapsi.com
Sivusto sairastuneen lapsen kotihoidon tueksi.

» Äimä ry
Äidit irti synnytysmasennuksesta ry:n sivusto, tietoa masennuksesta ja sen vaikutuksesta äidin elämään.

Mediakasvatus

» Lapset ja Media -kasvattajan opas 2014
Opas käsittelee alakouluikäisten lasten median käytön ilmiöitä eri näkökulmista. Opas on laadittu osana Mediataitoviikko-hanketta vuonna 2014.

» MLL Lapset ja media
Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatusaineistoa

» Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin
— katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja - säätelyn käytäntöihin

Tarja Salokoski & Anu Mustonen, Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007

» Hiiripiiri
Pelastakaa Lapset ry:n maksutonta mediataitojen oppimateriaalia lapsille

» Lapsen ääni -tarina minulta (Pelastakaa lapset ry:n julkaisu)

» Osallisuuden ohjeistus (Pelastakaa lapset ry:n julkaisu)

» Ikärajat
Tietoa ikärajojen perusteista. Voit myös mm. hakea elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien ikärajatietoja.

» Nettipoliisi