Sana liekku on karjalan murretta ja tarkoittaa keinua sekä lapsen kehtoa.

"Tuulet lapselleni laulavat, kehtosessa keinuttelevat, lintuani liekuttelevat unehen. Tuota toivoi tuuitellessaan, lasta pientä liekutellessaan, suojaksensa kuun tuon kultaisen nousevan."

(Värttinä 2000, Milja,Reiman K./Reiman S.)

Arvot

Liekku ry:n tärkeimpiä arvoja on lapsentahtisuus, johon kuuluu muun muassa lapsen huomioiminen tasa-arvoisena perheen ja yhteiskunnan jäsenenä. Pyrimme edistämään lasten oikeuksia ja kunnioittamista.

Keskeisiin arvoihin kuuluvat myös suvaitsevaisuus ja avoin asenne perheiden erilaisille ratkaisuille. Vanhempia kannustetaan etsimään ja toteuttamaan omannäköistään vanhemmuutta.

Tavoitteet

Yhdistyksen keskeisin tavoite on vanhemmuuden tukeminen. Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia sekä edistää lapsentahtisen, luonnonmukaisen ja ekologisen ajattelu- ja elämäntavan asemaa yhteiskunnassamme.

Liekku ry tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja siihen liittyviin haasteisiin, valintoihin sekä arjen ratkaisuihin. Tarjoamme tietoa mm. kiintymysvanhemmuudesta, lapsiperheen ekologisista valinnoista, kantoliinojen ja kestovaippojen käytöstä sekä aktiivisesta synnytyksestä.

Tavoitteena on myös edistää imetystä ja lisätä imetysmyönteistä asennetta yhteiskunnassa.

Yhdistyksen tarjoama toiminta ja tieto ovat neuvolajärjestelmän palveluja täydentävää, mutta jaamme myös sellaista tietoa, taitoa ja tukea, jota vanhemmat eivät useinkaan koe saavansa muualta.